• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next
 

Paranomia.pl :: dział plików Feedicon16 RSS

Pliki do pobrania.

Zawartość Foldery/Pliki
(4/25)
(0/12)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, Kasacja do NSA, skarga do Strasburga.

Korespondencja z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Aktualne rozporządzenie na podstawie którego zamknięto mi prawo do uczciwego zakończenia sprawy. Uwagi do tego rozporzadzenia skierowane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny pracy. Uwagi jak najbardziej słuszne, jednak ten sam Konsultant podpisywał orzeczenia w mojej sprawie i tu niestety nie był już taki kompetentny.

(3/84)

Folder zawiera pliki dotyczące nowotworu złośliwego nerki. Lektura pism i orzeczeń, która pozwala na wyrobienie sobie samodzielnej opinii o rzetelności i fachowosci osób które orzekały w sprawie mojego zachorowania.

(0/9)

Folder zawiera pliki dotyczące perforacji przegrody nosa. Schorzenie to zostało mi uznane za chorobę zawodową. Zadziwiający jest fakt, że dotyczy to tych samych warunków pracy, narażenia jak i okresu mojego zatrudnienia. Warunki te są jednak już kwestionowane, bagatelizowane i pomijane przy orzekaniu w sprawie dotyczącej raka nerki.

Jednak lekarz, który orzekał w IMP w Łodzi, posiadał stopień naukowy profesora. Był nim  Prof.dr.hab.med Wiesław J. Sułkowski. Daje to dużo do myślenia. Pani Nowakowska Bożena, która 'badała' mnie na okoliczność nowotworu nerki w tym Instytucie, niestety fachowością nie dorasta do pięt Panu Profesorowi i to niezależnie do decyzji jaką podjął Pan Profesor. Świadczą o tym opinie jakie wydawała ta pani w mojej sprawie.

Remository 3.55 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
 
Design by : Zbigniew Steć.